1.
Šimelionienė A, Gintilienė G. Intelektualiai gabių 16–18 metų mokinių intelekto struktūra. PSY [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];440:42-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2549