1.
Žukauskienė R, Malinauskienė O, Erentaitė R. Tėvų auklėjimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajos su vyresniųjų paauglių saviveiksmingumu bei saviverte pagal lytį. PSY [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];440:22-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2550