1.
Šarakauskienė Ž., Bagdonas A. Vyresnių klasių mokinių psichologinės gerovės prognostiniai kintamieji. PSY [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio19 d.];440:7-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2551