1.
Salialionė I, Girdzijauskienė S, Bagdonas A, Balkūnė R. Wechslerio trumposios intelekto skalės faktorių analizė: Lietuvos ir JAV standartizacinių imčių bei skirtingų amžiaus grupių palyginimas. PSY [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo22 d.];430:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2566