1.
Genevičiūtė-Janonienė G, Endriulaitienė A. Darbuotojų asmenybės bruožų, subjektyviai vertinamo transformacinio vadovavimo stiliaus, darbo motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveikos modelis. PSY [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];410:50-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2579