1.
Domanskaitė-Gota V, Gailienė D, Kazlauskas E. Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys. PSY [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos27 d.];390:7-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2598