1.
Lazauskaitė-Zabielskė J, Bagdžiūnienė D. Organizacinio teisingumo vaidmuo priimant sprendimus paaukštinti. PSY [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];380:46-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2604