1.
Skruibis P, Kazlauskas E, Gailienė D. Nevilties lygis, nuostatos savižudybių atžvilgiu ir suicidinė rizika. PSY [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];370:26-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2615