1.
Kazlauskas E, Šimėnaitė I, Gailienė D. Subjektyvaus trauminio patyrimo ir potrauminio augimo bei potrauminio streso sutrikimo sąsajos. PSY [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos28 d.];350:7-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/2856