1.
Breidokienė R, Jusienė R. Vaiko temperamento ir motinos elgesio su vaiku strategijų reikšmė keturmečių gebėjimams atidėti malonumą. PSY [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];490:100-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/3691