1.
Poškus MS, Kairys A, Liniauskaitė A, Žukauskienė R. „Jūsų NEO išvada“: validus ir Barnumo efektu grįstas grįžtamojo ryšio suteikimo būdas?. PSY [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];490:44-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/3694