1.
Jusienė R, Raižienė S. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimas CBCL / 1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrįstomis skalėmis. PSY [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];340:44-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/4285