1.
Stanikūnas R, Vaitkevičius H, Švegžda A, Daugirdienė A. Adaptacijos įtaka vaizdo orientacijos erdvėje suvokimui. PSY [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];280:42-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/4368