1.
Daugirdienė A, Vaitkevičius H. Stimulo erdvinių savybių ir stebėjimo trukmės įtaka spalvos pastovumui. PSY [Prieiga per internetą]. 2001 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];240:48-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/4411