1.
Breidokienė R, Jusienė R. Savireguliacija ankstyvoje vaikystėje: sampratos problematika. PSY [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];460:27-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/810