1.
Auryla V, Žukas V. Iš lietuvių pedagogikos istorijos (K. Nezabitausko elementorius „Naujasis skaitymas. “). PSY [Prieiga per internetą]. 1962 m.sausio6 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];20:113 - 121. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/8853