1.
Oakland T. Tarptautinės testų adaptavimo gairės . PSY [Prieiga per internetą]. 2002 m.gruodžio8 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio2 d.];260:88-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/8959