1.
Domanskienė V, Gailienė D. Savižudybių paplitimas Lietuvoje. PSY [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];120:65-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9050