1.
Gailienė D, Knabikienė G, Asminavičiūtė R. Suicidinės rizikos psichodiagnostinio įvertinimo galimybės. PSY [Prieiga per internetą]. 1990 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];100:3-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9068