1.
Streikus Z, Trimonytė A. Ligonių, sergančių, lėtinėmis somatinėmis ligomis, santykio su savo liga ypatybės sanatorinio gydymo procese. PSY [Prieiga per internetą]. 1990 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];100:14-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9069