1.
Jacikevičienė O. Kai kurios savaveiksmės kooperacijos formavimo ypatybės vyresnioje ikimokyklinio amžiaus vaikų veikloje . PSY [Prieiga per internetą]. 1987 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];7:6-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9105