1.
Chomentauskienė R. Vaikų hiperaktyvumo etiologijos problema. PSY [Prieiga per internetą]. 1987 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo24 d.];7:19-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9106