1.
Gailienė D. PSICHOLOGINIŲ METODŲ TAIKYMAS ŠIZOFRENIA SERGANČIŲ LIGONIŲ MĄSTYMUI TIRTI. PSY [Prieiga per internetą]. 1982 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio24 d.];30:33-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/9145