[1]
Šerpytytė R. 2017. Redakcinė kolegija ir turinys. Religija ir kultūra. 20-21 (bal. 2017), 1-7.