[1]
DaraškevičiūtėV. 2017. Religiškumo reprezentavimo šiuolaikiniame mene problema. Sekuliari ir postsekuliari prieigos. Religija ir kultūra. 20-21 (gruodž. 2017), 55-67. DOI:https://doi.org/10.15388/Relig.2017.15.