[1]
Šerpytytė R. 2009. NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS. Religija ir kultūra. 6, 1-2 (saus. 2009), 53-68. DOI:https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2776.