(1)
CiancioC. Religijos Prievarta? Nuo Sakralumo Prie šventumo. RAC 2017, 44-56.