(1)
Jakimčikaitė I. Simone’os Weil pašaukimo Samprata. RAC 2017, 132-143.