(1)
Šerpytytė R. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. RAC 2017, 1-7.