(1)
Miliūnaitė M. Šventoji Ir Pasaulietinė Muzika Šventajame Rašte. RAC 2017, 29-41.