(1)
Sodeika T. „Nėr Vardo Tinkamo, Yra Tik jausmas...“. RAC 2012, 10, 80-104.