(1)
Bacevičiūtė D. SEKULIARI KASDIENYBĖ IR RELIGINĖ PRASMĖ: ETIŠKUMO IR RELIGIŠKUMO SANTYKIS. RAC 2012, 10, 7-21.