(1)
Šerpytytė R. NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ. RAC 2011, 9, 100-109.