(1)
Sodeika T. ŠVENTOJO BONAVENTŪROS KELIONĖ. RAC 2011, 9, 7-20.