(1)
Sodeika T. In Medias Res: Marshallas Mcluhanas Ir Jo „teorijos“ Kitybė. RAC 2009, 6, 144-159.