(1)
Daraškevičiūtė V. ATVAIZDO ONTOLOGIŠKUMO TRANSFORMACIJOS ESTETIKOJE. RAC 2009, 6, 134-143.