(1)
Pažėraitė A. K. LINGVISTINIAI TAPATYBĖS VIRSMAI. RAC 2009, 6, 69-83.