(1)
Mažeikis G. Ekscentriškoji Europa Ir tikėjimo Propaganda. Apmąstymai Apie XVII–XVIII A. Katalikų Bažnyčios tikėjimo Propagandos Kongregaciją Ir Jos Veiklos įtaką Europinei Lietuvos Tapatybei. RAC 2007, 4, 75-92.