(1)
Mažeikis G. EKSCENTRIŠKOJI EUROPA IR TIKĖJIMO PROPAGANDA. Apmąstymai Apie XVII–XVIII A. Katalikų Bažnyčios tikėjimo Propagandos Kongregaciją Ir Jos Veiklos įtaką Europinei Lietuvos Tapatybei. RAC 2007, 4, 75-92.