(1)
Dulskis R. EKUMENINĖS TIESOS PAIEŠKOS IR KRISTAUS BAŽNYČIOS TAPATYBĖ. RAC 2007, 4, 52-59.