(1)
Šerpytytė R. TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS. RAC 2007, 4, 38-44.