(1)
Daraškevičiūtė V. HERMENEUTIKOS SAMPRATA PERSONALISTINĖJE LUIGI PAREYSONO ONTOLOGIJOJE. RAC 2013, 12, 48-61.