Jakimčikaitė I. (2017). Simone’os Weil pašaukimo samprata. Religija Ir kultūra, (14-15), 132-143. https://doi.org/10.15388/Relig.2014.14-15.10830