kultūra R. ir. (2019). Redakcinė kolegija ir turinys. Religija Ir kultūra, (16-17), 1-6.