kultūra R. ir. (2019). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Religija Ir kultūra, (16-17), 162-165.