kultūra R. ir. (2016). Redakcinė kolegija ir turinys. Religija Ir kultūra, (18-19), 1-7.