Šerpytytė R. (2017). Redakcinė kolegija ir turinys. Religija Ir kultūra, (20-21), 1-7.