Miliūnaitė M. (2017). Šventoji ir pasaulietinė muzika Šventajame Rašte. Religija Ir kultūra, (20-21), 29-41. https://doi.org/10.15388/Relig.2017.13