DaraškevičiūtėV. (2017). Religiškumo reprezentavimo šiuolaikiniame mene problema. Sekuliari ir postsekuliari prieigos. Religija Ir kultūra, (20-21), 55-67. https://doi.org/10.15388/Relig.2017.15