Mickevičius T. N. (2017). Heideggerio technikos esmės sampratos recepcija „empirinio posūkio“ technikos filosofijoje. Religija Ir kultūra, (20-21), 68-76. https://doi.org/10.15388/Relig.2017.16