Šerpytytė R. (2011). NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ. Religija Ir kultūra, 9, 100-109. https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2745